Hopp til innholdet

Verdi- og lånetakst

En verdi- og lånetakst utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.

Rapporten inneholder en forenklet teknisk beskrivelse og oppmålt areal. Undersøkelsene er begrenset, og det vil i de fleste tilfeller være feil/mangler ved boligen som ikke blir belyst i rapporten.

En verdi og lånetakst er ingen tilstandsrapport, og frarådes ved salg. Norsk Takst anbefaler at det ved salg av boliger benyttes en tilstandsrapport med verditakst.